2021.05.14.

Megerősíteni az Európai Uniót és intézményeit, köztük az Európai Központi Bankot (EKB); a magánszektor megmentése érdekében növelni, amennyire csak lehet, a köztartozásokat; nem megkérdőjelezni ennek jogosságát; utalni minden állampolgár bankszámlájára függetlenül attól, hogy gazdag-e vagy pedig súlyos anyagi gondjai vannak, 2000 eurót; sajnálkozni azon, hogy az EU a jövő technológiájában kevésbé versenyképes, mint Kína és az USA – azt hihetnénk, hogy ezek a megállapítások és javaslatok jellemzően egy neoliberális párttól származnak. De nem, ezt a DiEM25 készítette.

(magyarul itt olvasható: https://balmix.hu/hu/transform/41605-mit-kellene-tennie-az-europai-unionak-a-jarvany-okzta-karok-ellen-a-diem25-javaslatai)

Pedig a DiEM25 egy európai baloldali mozgalom, amely sok fontos ügyért száll csatába, például Julian Assange kiszabadításáért, és egyébként is rendszeresen készít vitára érdemes javaslatokat. Ugyanakkor, ha megvalósulna a legutolsó, 4 megállapításból és 3 javaslatból álló terve „az Európában élők védelmére, a gazdasági visszaesés elkerülésére és az Unió összeomlásának megakadályozására”, akkor a Covid–19 utáni társadalom nagyon hasonlítana a válság előtti állapotokra.

 

Az Unió összeomlásának megakadályozása?

A DiEM25 javaslatának célja „az Unió összeomlásának megakadályozása” [sic]. Ezzel a céllal azonban baj van. Mert hiszen nem ez az Unió kényszeríti évtizedek óta a tagállamokat a bérek és a nyugdíjak csökkentésére, a munkajogok és a szociális jogok rendszerének leépítésére, a közszolgáltatások privatizálására stb? Mert nem ez az Unió az, amely 2011 és 2018 között nem kevesebb mint 63 alkalommal javasolta a tagállamoknak az egészségügyi kiadások csökkentését? És nem ez az Unió akadályozta meg 2015-ben a görög népet, hogy felhagyjon a gyilkos megszorításokkal? És ez az Unió tett meg mindent annak érdekében, hogy más népek eleve lemondjanak a neoliberalizmus alóli felszabadulásukról. Ez az Unió egy fillér közösségi kiadást sem szánt az egészségügyi válság elleni harcra,[1] miközben egy vagyont költ annak megakadályozására, hogy emberek lépjenek be a területére, így tiltva meg, hogy éljenek a menekültjogukkal és a letelepedési jogukkal.

 

Az államadósság nőni fog, és nőnie kell?

Ez a DiEM25 elsőszámú megállapítása: „Az államadósságok nőni fognak, és nőniük is kell.” Szerintünk azonban alapvetően azon kell elgondolkodnunk, hogy ezek az új adósságok mit szolgálnak, mire lesznek felhasználva. Az óriás bankok és vállalatok megmentését vagy jelentős befektetéseket a szociális ellátásba és az ökológiai átmenetbe?

A CADTM szerint, mielőtt kijelentjük, hogy az adósságnak nőnie kell azért, hogy forrásokat kerítsünk a válság elleni harcra, előbb fel kell függesztenünk az államadósságok törlesztését annak érdekében, hogy a pénzügyi források azonnal a rendelkezésünkre álljanak, és legyen időnk, hogy az állampolgárok bevonásával auditáljuk az államadósságot, és felmérjük, hogy ezeknek az adósságoknak mekkora része az igazságtalan, a felháborító, a jogellenes és/vagy a nem fenntartható adósság.

A DiEM25 terve erről egy szót sem szól, pedig nagyon fontos lenne megmutatni, hogyan lehetne forrásokat felszabadítani az adósság növelése nélkül is: a nagymértékű adócsalások elleni intézkedésekkel; kivételes adó kivetésével a felgyűlt nagyvagyonokra és a leggazdagabbak jövedelmeire; speciális adók kivetésével az óriásvállalatok (kereskedelmi láncok, GAFAM, óriás gyógyszergyártók stb.) világjárvány alatt szerzett profitjára; állandó adók kivetésével a leggazdagabbakra, ami lehetővé tenné a jövedelmek átcsoportosítását a lakosság nagy többsége irányába és a közérdekű feladatokra; magas adó a kerozinra stb. Mindezekről az adókról és járulékokról bármelyik nemzeti kormány dönthet, mivel az adók és illetékek az államok hatáskörébe tartoznak, és nem az EU-éba.

Végül pedig a DiEM25 miért nem kérdez rá a jelenlegi államadósságokra mikor mindannyian tudjuk, hogy az adósságok egy része jogellenes, igazságtalan sőt egyes esetekben felháborító, vagyis nem a lakosság szükségleteire, hanem az érdekeivel ellentétes célokra felvett adósság?

 

Az EKB bocsásson ki eurókötvényeket

A DiEM25 azt ajánlja, hogy az Európai Központi Bank (EKB) bocsásson ki eurókötvényeket 1 000 milliárd értékben. Először is tisztázzuk, mi is az az eurókötvény (eurobond), amelyet a DiEM25 és mások is lelkesen támogatnak. A német, az osztrák vagy a holland vezetők állításaival ellentétben egyáltalán nem arról van szó, hogy a „gazdag” országok fizessék ki a „szegény” országok adósságát. Az eurokötvény adósságot megtestesítő értékpapírt jelent, amelyet nem egy ország nevében, hanem az egész EU nevében bocsátanának ki, ami lehetővé tenné minden egyes országnak, hogy nagyon alacsony kamaton jusson finanszírozáshoz. Mert tényleg felháborító, hogy egyes európai országok (Olaszország, Portugália, Írország, Görögország) jelentősen magasabb kamatra kapnak kölcsönt, mint a „központ” domináns országai (Németország, Belgium, Ausztria, Franciaország, Hollandia, Finnország), miközben az előbbi országcsoport legalább annyira, ha nem jobban, megszenvedi az egészségügyi és a gazdasági válságot.

A CADTM megítélése szerint egy együttesen kibocsátott európai kötvény az EU jelenlegi politikai helyzetében, vagyis amikor a kormányok nagy többsége 100%-ban neoliberális politikát folytat, elfogadhatatlan kockázatot jelentene, mivel tovább növelné az országok függőségét és alárendeltségét az EU-intézményeknek, amelyek, amint azt már az elmúlt években többször megmutatták, antiszociális és neoliberális politikát kényszerítenek ki, és nem a lakosság érdekét szolgálják, hanem az európai nagytőkéét. Hogy ezeket az eurókötvényeket az EKB bocsátja ki vagy az EU egy másik intézménye, nem nagyon változtat a lényegen.

A DiEM25 szerint arról van szó, hogy „meg kell osztani az adósság terhét” (2. megállapítás). Tényleg ez a DiEM25 célja? Az, hogy az adósságszolgálat terhe kicsit igazságosabban osztódjon szét a népek között? A CADTM szerint súlyos hiba, ha arra korlátozzuk magunkat, hogy kizárólag a hitelfelvétel és a hiteltörlesztés módját változtassuk meg. Még abban az esetben is, ha az új adósságok törlesztése egy kicsit szolidárisabb lenne, végeredményben a kérdés akkor is megmarad: ki fizeti meg a törlesztéseket, ki cipeli majd megint az újabb megszorítások terhét? A nagytőkések, vagy már megint a lakosság többsége, mint ez történt egyébként 2008 után is? Egyértelmű, hogy az EU meg akarja védeni a nagytőkések érdekeit, és ezért azt akarja, hogy a lakosság törlessze az adósságot. A CADTM szerint lényeges olyan megoldásokat javasolni, amelyek lehetővé teszik, hogy radikálisan szakítsunk az adósság és a megszorítások eddigi logikájával.

 

A DiEM25 azt javasolja, hogy minden európai lakos kapjon 2000 eurót

Ez a javaslat, amelyet „helikopterpénznek” is hívnak, szintén problémás. Először is, a DiEM25 szerint ebből a pénzosztásból minden itt élő kapna függetlenül attól, hogy gazdag-e vagy szegény. Ez komoly? Másodszor, tényleg szükséges megsegíteni azokat, akiknek csökkent vagy meg is szűnt a jövedelme, vagy akiknek csak egyszerűen nincs jövedelme, de ez a javaslat egy individualista és liberális logikára mutat, amelyben minden egyénről feltételezzük, hogy egyenlő a többiekkel, miközben a válság még jobban felerősítette a társadalmunkra jellemző szörnyű egyenlőtlenségeket. A CADTM szerint növelni kell a béreket, a nyugdíjakat, a különböző szociális támogatásokat és segélyeket. Arról van szó, hogy valós értéken kell emelni az alsó néposztályok jövedelmeit, és biztosítani kell, hogy rendesen befolyjanak a befizetések a közellátórendszerek és a társadalombiztosítás működtetéséhez. Ezen kívül valós értéken és jelentősen emelni kell a legfontosabb közszolgáltatások finanszírozását – kezdve a közegészségügyi rendszerrel és a közoktatással –, vagyis a költségvetési kiadásokat. Az egészségügyi rendszer válsága egy fontos dologra világított rá: közösségi eszközökkel, például a tb-vel és a közszolgáltatásokkal lehet a leghatékonyabban fellépni a válságok megoldására és az egyenlőtlenségek elleni harcra is. Ha az EKB végül tényleg nyújtana „ingyen pénzt”, akkor, úgy gondoljuk, azt elsősorban a közszolgáltatások megerősítésére kellene fordítani.

Ezenkívül hivatalossá kell tenni a bevándorló dolgozók adminisztratív helyzetét, biztosítani kell számukra is a szociális ellátásokhoz való hozzáférést vagy pedig a becsületes, szabályos munkaszerződéssel való foglalkoztatást.

A DiEM25 még azt is javasolja, hogy a 2000 eurót, amelyet az EKB nyújtana az Európában élőknek, bankokon keresztül folyósítsák. Ez azt jelenti, hogy az EKB első lépésben a bankoknak utalná át, majd a bankok bocsátanák ezt az összeget a lakosság rendelkezésére. Pedig jól tudjuk, hogy a nagy magánbankoknak minden EU-országban domináns szerepük van. A javaslat tehát még egy kicsit megerősítené ezeket, miközben mi azt javasoljuk, hogy vegyük végre köztulajdonba a bankokat – erről azonban a DiEM25 egy szót sem szól. A DiEM25 nem tett egyetlen pozitív javaslatot sem arra, hogy lehetne megszüntetni a magánbankok uralkodó szerepét a lakosság és az állam finanszírozásában.

Inkább mint felajánlani mindenkinek egy kevés pénzt anélkül, hogy alapvetően kérdőjeleznénk meg a gazdaságnak azt a működési logikáját, amely kiváltotta és fel is erősítette a válságot, az adott helyzet adta lehetőséget a baloldalnak arra kell használnia, hogy emlékeztessen, miszerint a szociális, a gazdasági és a kulturális jogaink nem elidegeníthetők. Éppen ezért kell egy sor követelést hangsúlyosan megjeleníteni, például: követelni a lakhatást mindenkinek; garantálni az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést mindenkinek; kiszabadítani a zárt központokban tartott bevándorlókat; garantálni az emberhez méltó életet lehetővé tevő szociális ellátásokat; ténylegesen ingyenessé tenni az olyan közszolgáltatásokat, mint az egészségügy és az oktatás, illetve minden olyan ellátást, és azok közeli hozzáférését, amely a kiszolgáltatott embereket támogatja.

 

A DiEM25 javasolja egy európai zöld beruházási program kidolgozását

Ez a DiEM25 javaslat egészen szűkszavú. Van benne jó (megerősíteni a közszolgáltatások és a közösségi javak finanszírozását), és van benne rossz, amikor a DiEM25 azon sajnálkozik a javaslatok előszavában, hogy az EU „versenyhelyzete Kínával és az USA-val a jövő technológiáit illetően leromlott.”

Ami a zöld beruházásokat illeti, már írtunk erről egy cikkünkben, amely a Diem25-nek az európai választásokkor publikált javaslatait mutatta be, és elmondtuk, hogy egyáltalán nem akarunk üzletelni se a bankárokkal, se a bolygónk lepusztításáért felelős vezetőkkel.

 

Összegzés

A CADTM szerint a jelenlegi helyzet nagyon súlyos, és a baloldali mozgalmak nem engedhetik meg maguknak, hogy olyan javaslatokkal jelentkezzenek, amelyek nem alapvetően kérdőjelezik meg azt a gazdasági logikát, amely idevezetett.

A CADTM szerint, ha nem változtatjuk meg az erőviszonyokat, akkor ezek az ezermilliárd eurós új adósságok nemhogy nem fogják a lakosság 99%-ának érdekeit szolgálni, de még a mainál is jobban agyon fogják nyomni őket.

Ahhoz, hogy a népek javára változtassuk meg az erőviszonyokat, mindannyiunknak együtt kellene követelnünk az államadósságok törlesztésének azonnali felfüggesztését és minden jogtalan, igazságtalan vagy felháborító adósság megtagadását. Ezzel azonnal új finanszírozási lehetőségek szabadulnának fel, és végre elsőbbséget kapnának a legfontosabbak, az egészségügy és az emberek jogai.

 

 

[1] Az EKB 750 milliárdos terve nem érinti az egészségügyet, minden a magán bankokon és a nagyvállalatokon keresztül folyna, amelyektől az EKB felvásárolná az adósságaikat akkor is ha ezek magán adósságok és akkor is ha köztartozások. L. Eric Toussaint: Covid-19 : Les prochaines déflagrations financières probables  [Covid-19: a valószínűleg érkező következő pénzügyi robbanás]  és Covid-19 : bilan d’étape de la crise multidimensionnelle et pistes alternatives  [Covid-19: időszaki mérleg a soktényezős válságról és a lehetséges kiutakról], https://www.cadtm.org/Covid-19-Les-prochaines-deflagrations-financieres-probables és https://www.cadtm.org/Covid-19-bilan-d-etape-de-la-crise-multidimensionnelle-et-pistes-alternatives

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Eva Betavatzi, Olivier Bonfond és Éric Toussaint 2020-05-27  magyar transform

transform eu 2018

balmixfilm_felirat.jpg

3679005
Mai napon
Tegnap
Ezen a héten
Ebben a hónapban
Az elöző hónapban
2018.08.01-től
2539
5245
16852
53525
105621
3679005

Your IP: 3.239.56.184
2021-05-14 14:26

 Adatkezelési leírás                    Impresszum                  (c)2016 Copyright BALMIX    

                                                         

      Admin


A rendszer használata közben bizonyos esetekben Önnel kapcsolatos adatokat kezelünk és adatokat (cookie -kat) tárolunk az Ön gépén.   Erről itt olvashat részletesebben.   A vonatkozó rendelkezések értemében   (lásd itt)   mindehez az Ön hozzájárulása szükséges.    Hozzájárulok